Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje projekata i/ili programa sportskih udruga u 2018.

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj:74/14), članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik 1/13,11/13, 7/17) te Pravilnika o sufinanciranju projekata i/ili programa udruga na području općine Ivanska (Službeni vjesnik 1/18) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata i/ili programa sportskih udruga

 na području Općine Ivanska u 2018. godini

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 5.000,00 kuna.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po programu je 100.000,000 kuna.

Ovaj Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana od dana od dana objave, a podnošenje prijava je zaključno sa 09.03.2018. godine.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općine Ivanska, Slavka Kolara 1.

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac E

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.