Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv – kultura i društvene djelatnosti

Temeljem  članka 10. Uredbe o  kriterijima,  mjerilima  i postupcima  financiranja  i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), te članka 49. Statuta Općine Ivanska («Službeni vjesnik Općine Ivanska», broj: 5/18), načelnik Općine Ivanska donosi

 

JAVNI POZIV

 ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE IVANSKA ZA 2018. GODINU

 

Tekst Javnog poziva

Upute za prijavitelje

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac E

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.