Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obnovljen pil sv. Joakima na „Šatanskom brdu“

Izgradnja pila sv. Joakima u ovom sadašnjem obliku na „Šatanskom brdu“ započela je 1980. godine na temeljima „starog Joakima“. Gradilo se od dijelova materijala koji su ostali od izgradnje mljekarskih kućica na prijedlog crkvenog odbora u kojemu su tada bili: Miško Medač , Ivan Lovreković i Dragan Miškulin. Uz spomenutu trojicu, u izgradnji je pomogao i Tomo Valenteković (najviše u nabavi materijala).

Do obnove 2020. godine došlo je zbog razbijenog prozorskog stakla. Antun Valenteković iz Valpova (rođen u Donjoj Petričkoj) predložio je da se napravi novi prozor kojeg je sam donirao.

Za obnovu pila svetog Joakima 2020. godine ili su zaduženi Antun Šantalab iz Ivanske, Vlado Lovreković iz Donje Petričke, Ivica Lukec iz Donje Petričke, Danijel Mrazović iz Gornje Petričke, Željko Stubičan iz Bereka, Nenad Fabijanović iz Ivanske, Općina Ivanska pod vodstvom načelnika Željka Mavrina, te komunalno poduzeće Ivankom j.d.o.o.

Inače, ovaj objekt se nalazi na najvišoj točki u našoj općini, a završetak obnove bit će obilježen 26. srpnja u Donjoj Petričkoj Svetom misom u 13 sati i svečanim ručkom nakon mise “kod sv. Joakima”.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.