Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prijavite se za popisivača ili kontrolora na Popisu stanovništva 2021. godine

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora.

Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. godine. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATIMA

https://popis2021.hr/assets/PDF/javni_poziv.pdf

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.