Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proglašena prirodna nepogode od suše – prijavite štetu

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području grada Grubišnog Polja i općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac (KLASA: 920-11/21-01/15, URBROJ: 2103-09-21-25) od 21. srpnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, na čijoj je imovini utvrđena šteta od suše da prijave štetu u poljoprivredi u pisanom obliku – obrascu te ga dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Ivanska najkasnije do 04. kolovoza 2021. godine.

OBRAZAC PRIJAVE

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.