Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE IVANSKA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021.-2022.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Ivanska, KLASA: 604-01/21-01/01, URBROJ:2110/02-01-21-01 od 09.07.2021. godine (Službeni vjesnik Općine Ivanska, broj 06/21), Općinski načelnik Općine Ivanska dana 18. listopada 2021. godine objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE OPĆINE IVANSKA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021.-2022.

PRAVO NA STIPENDIJU OPĆINE IVANSKA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA IMAJU STUDENTI KOJI ISPUNJAVAJU SLJEDEĆE UVJETE:

 • državljani su Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Općine Ivanska u neprekidnom trajanju od najmanje jedne (1) godine prije dana objave natječaja za dodjelu stipendija
 • nisu korisnici druge stipendije ili novčane potpore za potrebe školovanja

STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA DODJELJUJE SE:

 • polaznicima studijskog programa Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • redovni/izvanredni studenti preddiplomskog studija
 • redovni/izvanredni studenti diplomskog studija

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • ispunjen prijavni obrazac 
 • domovnicu
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o upisu prve godine studija
 • dokaz o ostvarenom maksimalnom broju  ECTS bodova svih prethodnih godina studija (za studente 2. i viših godina preddiplomskog studija, te studente diplomskog studija)
 • izjavu studenta da nije korisnik bilo koje druge stipendije/novčane potpore

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu davatelja stipendije: Općina Ivanska, Slavka Kolara 1, Ivanska, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvarati”, najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdit će broj studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju te će utvrdit Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Ivanska.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2021.-2022., za razdoblje od 1. listopada 2021. godine do 30. lipnja 2022. godine, a studenti koji ostvare pravo, stipendiju mogu nastaviti koristiti i u sljedećoj akademskoj godini uz uvjet ostvarenja svih upisanih ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini.

Najviši pojedinačni mjesečni iznos stipendije može biti 1.000,00 kuna, no točan iznos će posebnom odlukom utvrdit Općinski načelnik nakon dovršetka natječaja i utvrđenja točnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internet stranicama Općine Ivanska u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu prijava na natječaj.

Načelnik Općine Ivanska i student koji ostvari pravo na stipendiju sklopit će ugovor o stipendiranju kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Općinski načelnik

Prilozi

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.