Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana je 8. sjednica Općinskog vijeća

U petak 27. svibnja održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska. Na dnevnom redu je bilo 10 točaka koje su bez puno rasprave i jednoglasno prihvaćene. Usvojene su tako odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Ivanska u dječjim vrtićima izvan Općine Ivanska, te je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 2021. godinu.

Vijećnici su usvojili i Etički kodeks članova predstavničkog tijela Općine Ivanska i vezano uz to imenovali Etički odbor i Vijeće časti.

Ususret Danu Općine Ivanska donesena je Odluka o dodjeli javnih priznanja koja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Ove godine općinska priznanja dobit će Ankica Takač za dugogodišnji  aktivni rad u Udruzi umirovljenika Općine Ivanska, Mladen Kobra i Ivan Brkljaš za dugogodišnji predani rad u DVD-u Stara Ploščica, Mladen Sremec za 50-godišnji aktivni rad u RK Ivanska, Željka Modrić za značajna ostvarenja na području odgojno-obrazovnog rada i Mislav Albert za hrabrost i nesebičnu pomoć prilikom spašavanja i gašenja požara na automobilu. Još jedna točka povezana s proslavom Dana Općine je bila i usvajanje Odluke o jednokratnoj pomoći redovnim i izvanrednim studentima. Naime, Općinsko vijeće Općine Ivanska, povodom obilježavanja Dana općine svakom redovnom i izvanrednom studentu s područja Općine dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kn. Jednokratnu pomoć dobit će  ukupno 38 studenata, 33 redovna i 5 izvanrednih.