Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Ivanska

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska („Službeni vjesnik“ Općine Ivanska br. 5/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska za 2023. godinu, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Ivanska u 2023. godini objavljuje J A V N I P O Z I V mladim obiteljima za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Ivanska. Detalji i popratna dokumentacija nalaze se u nastavku objave:

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.